RU


სერვისები
ტრეიდერებისთვის
ინვესტორებისთვის
ინსტრუმენტები
სიახლეები
ჩვენ შესახებზარის შეკვეთა

ისწავლე ვაჭრობა

გამოიმუშავე თანხა სახლიდან გაუსვლელად! როგორ? ამას გაიგებ ჩვენთან. ჩაეწერე უფასო მასტერკლასზე. ვართ ერთად წარმატებისთვის!


სწავლება
ფორექსზე და საფონდო ბაზრებზე ვაჭრობის ნებისმიერ მონაწილეს, ნათლად უნდა ქონდეს გათვითცნობიერებული, რომ ამ სფეროში საქმიანობა დაკავშირებულია ფინანსურ რისკებთან. ამიტომ, სანამ ნაბიჯს გადადგამთ, აუცილებელია გაიაროთ სასწავლო პროგრამა და რეალურად შეაფასოთ, როგორც თქვენი ფინანსური აქტივების მოცულობა, ისე საკუთარი შესაძლებლობები.
ტრეიდინგის პროფესიულ სკოლაში დეტალურად შეისწავლით ფორექსის თითქმის ყველა ასპექტს, დაწყებული ბაზრის ისტორიით და სტრატეგიებით, დამთავრებული ფინანსური ინსტრუმენტების და თანამედროვე სერვისების აღწერით. თეორიული კურსი გამყარებულია პრაქტიკული მეცადინეობებით, თვალსაჩინო სადემონსტრაციო მასალებით და გრაფიკებით.

I. უფასო ზოგადი კურსი. ხანგრძლიობა 5 საათი
 • ფორექსის შესახებ
 • როგორ იწყებოდა ყველაფერი
 • როგორი იყო გასული საუკუნის ტრეიდინგი
 • დამწყები ტრეიდერების შეცდომები და მათი თავიდან არიდება
 • დამოკიდებულია თუ არა შემოსავალი დისციპლინაზე?
 • რას ვვაჭრობთ
 • როდის ვვაჭრობთ
 • გრაფიკების გაცნობა
 • ორდერების სახეები


II. ფასიანი კურსი დამწყებებისთვის. ხანგრძლიობა 70 საათი (თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობა). ღირებულება 500$
 • სანთლების ანატომია
 • პროგრესიული, მიმდინარე მუშა ტალღები და განაწილება (დისტრიბუცია)
 • დათვისებური და ხარისებური ტრენდი
 • ბაზრის ანალიზის მეთოდები
 • მხარდაჭერის და წინაღობის დონეები
 • ტრენდული არხის რაობა
 • ტრენდული ხაზების აგების წესი
 • ფიგურა ორმაგი მწვერვალი და ორმაგი ფსკერი
 • ფიგურა თავი და მხრები
 • ფიგურა სამკუთხედი
 • ფიგურა სოლი
 • ფიგურა დროშა და ალამი
 • პრაის ექშენ - ხარისებური და დათვისებური შთანთქმა
 • პრაის ექშენ- შიდა სანთელი
 • პრაის ექშენ - პინბარი
 • ფიბონაჩის ბადე და დონეები
 • ფიბონაჩის გაფართოების ინსტრუმენტი
 • პატერნი A-B-C
 • ინდიკატორები და ოსცელატორები - EMA, MACD, ATR, Stochastic, BB, RSI
 • სტოპის და თეიქის ორდერების დაყენება და პოზიციის თვალყურის მიდევნება
 • სავაჭრო ლოტის გამოთვლა
 • სავაჭრო სტრატეგია "სამი სანთელი" (ვაჭრობა დღის შიგნით)
 • სავაჭრო სტრატეგია "FB Channel" (ვაჭრობა დღის შიგნით)
 • სავაჭრო სტრატეგია XY (ვაჭრობა დღის შიგნით)
 • სავაჭრო სტრატეგია BB Channel (სკალპინგი)
 • ვაჭრობა დონეების მიხედვით (მხარდაჭერის და წინაღობის დონეებიდან ასხლეტა/გარღვევა/ცრუ გარღვევა)
 • ვაჭრობის სტატისტიკა (ტრეიდერის დღიური)
 • სავაჭრო სტილის და ალგორითმის შემუშავება


III. ფასიანი კურსი პროფესიონალთათვის. ხანგრძლიობა 90 საათი. ღირებულება 1000$
 • სანთლების ანატომია
 • პროგრესიული, მიმდინარე მუშა ტალღები და განაწილება (დისტრიბუცია)
 • დათვისებური და ხარისებური ტრენდი
 • ბაზრის ანალიზის მეთოდები
 • მხარდაჭერის და წინაღობის დონეები
 • ტრენდული არხის რაობა
 • ტრენდული ხაზების აგების წესი
 • ფიგურა ორმაგი მწვერვალი და ორმაგი ფსკერი
 • ფიგურა თავი და მხრები
 • ფიგურა სამკუთხედი
 • ფიგურა სოლი
 • ფიგურა დროშა და ალამი
 • პრაის ექშენ - ხარისებური და დათვისებური შთანთქმა
 • პრაის ექშენ- შიდა სანთელი
 • პრაის ექშენ - პინბარი
 • ფიბონაჩის ბადე და დონეები
 • ფიბონაჩის გაფართოების ინსტრუმენტი
 • პატერნი A-B-C
 • ინდიკატორები და ოსცელატორები - EMA, MACD, ATR, Stochastic, BB, RSI
 • სტოპის და თეიქის ორდერების დაყენება და პოზიციის თვალყურის მიდევნება
 • სავაჭრო ლოტის გამოთვლა
 • სავაჭრო სტრატეგია "სამი სანთელი" (ვაჭრობა დღის შიგნით)
 • სავაჭრო სტრატეგია "FB Channel" (ვაჭრობა დღის შიგნით)
 • სავაჭრო სტრატეგია XY (ვაჭრობა დღის შიგნით)
 • სავაჭრო სტრატეგია BB Channel (სკალპინგი)
 • ვაჭრობა დონეების მიხედვით (მხარდაჭერის და წინაღობის დონეებიდან ასხლეტა/გარღვევა/ცრუ გარღვევა)
 • ტალღების საბაზისო სტრუქტურა
 • იმპულსური ტალღა და მისი ნაირსახეობები
  • იმპულსი
  • საწყისი დიაგონალი
  • დასრულების დიაგონალი
 • პრაქტიკული სამუშაოები
 • საკორექციო ტალღები
  • ზიგზაგი
  • ფლეტი
  • სამკუთხედი და მისი ნაირსახეობები
  • ორმაგი და სამმაგი სამიანები
 • პრაქტიკული სამუშაოები
 • ტალღური ანალიზის გამოყენება ვაჭრობაში
 • მარჟინალური ვაჭრობა და საკრედიტო მხარი
 • მაქსიმალური რისკი და ლოტის გაანგარიშება
 • ვაჭრობის სტატისტიკა (ტრეიდერის დღიური)
 • სავაჭრო სტილის და ალგორითმის შემუშავება


IV. ელიოტის ტალღების. ხანგრძლიობა 20 საათი (თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობა). ღირებულება 700$
 • ტალღების საბაზისო სტრუქტურა
 • იმპულსური ტალღა და მისი ნაირსახეობები
  • ა) იმპულსი
  • ბ) საწყისი დიაგონალი
  • გ) დასრულების დიაგონალი
 • პრაქტიკული სამუშაოები
 • საკორექციო ტალღები
  • ა) ზიგზაგი
  • ბ) ფლეტი
  • გ) სამკუთხედი და მისი ნაირსახეობები
  • დ) ორმაგი და სამმაგი სამიანები
 • პრაქტიკული სამუშაოები
 • ტალღური ანალიზის გამოყენება ვაჭრობაში
 • მარჟინალური ვაჭრობა და საკრედიტო მხარი
 • მაქსიმალური რისკი და ლოტის გაანგარიშება