ჩვენი გუნდი უკვე 4 წელია ოპერირებს ქართულ ბაზარზე, როგორც დამოუკიდებელ ტრეიდერთა კლუბი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული ახალი რეგულაციების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გადაწვეტილება ჩამოგვეყალიბებინა საუკეთესო საბროკერო კომპანია, ყველა პოტენციური კლიენტებისათვის იმ ძირითადი ფაქტორების გათვალისწინებით, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველდღიურ ვაჭრობაში.

სს საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსის - BAAMC Wealthy - მთავარი მიზანი და მისიაა, ხელმისაწვდომი გახადოს ყველაზე სწრაფი კავშირი ისეთ მსოფლიო ბაზრებთან, როგორიც ფასიანი ქაღალდების ბირჟებია.

დღის განმავლობაში, ვაჭრობისას ყველაზე ღრმა ლიკვიდურობა და სწრაფი კავშირი სავალუტო ბაზრებთან. ჩვენი მრავალწლიანი ოპერირების პერიოდში და მიღებული გამოცდილების საფუძველზე, ასევე სტრატეგიული პარტნიორების დახმარებით, ვაქცევთ ხელმისაწვდომს ყველა იმ რესურსს, რომელიც ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორია.ზემოთ ხსენებული ტექნოლოგიები და რესურსები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ჩვენს კომპანიაში, მაქსიმალურად უჭერს მხარს ყველას, როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ ტრეიდერებს, რათა მათი ვაჭრობა უფრო უსაფრთხოდ და შედეგიანად აქციონ.
დიმიტრი სუკიასოვი
დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
გაფრთხილება - მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობის რისკიანობის შესახებ.

მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით პლატფორმაზე ვაჭრობა გულისხმობს რისკების გარკვეულ დონეს და შესაძლოა არ შეეფერებოდეს ყველა სახის ინვესტორს ან/და ვაჭრობაში ჩართულ პირებს. იქამდე, სანამ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ამ ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით, საჭიროა დაწვრილებით შეაფასოთ თქვენი საინვესტიციო მიზნები, ფინანსური მდგომარეობა, გამოცდილებისა და თქვენთვის მისაღები რისკების დონე, რადგან არსებობს რისკი იმისა, რომ ინვესტიცია მთლიანად ან ნაწილობრივ იქნას დაკარგული.
ევროპის ფასიანი ქაღალდებისა და ბაზრების მარეგულირებელი ორგანოს (ESMA) მიერ დადგენილია, რომ საერთაშორისო სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად საცალო კლიენტების 74-დან 89%-მდე, რომლებიც იყვნენ ჩართულნი მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში (CFD) კარგავს ინვესტირებულ თანხას.
ფორექსის ტერმინალზე განთავსებული სავაჭრო ინსტრუმენტების უმეტესი წილი წარმოადგენს ზემოთ ხსენებულ წარმოებულ ინსტრუმენტებს, რომლებსაც გააჩნია ლიკვიდურობა, მაგრამ არის ე.წ. over-the-counter დერივატივი, რომლითაც არ ივაჭრება ბირჟაზე და საბოლოო კონტრაგენტს წარმოადგენს საბროკერო კომპანიის ლიკვიდურობის პროვაიდერი.
ასევე გასათვალისწინებელია რომ ვაჭრობა ბირჟებზე ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტებით, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდები, ოფციონები, ფიუჩერსები და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები, გარდა ზემოთ ხსენებული მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებისა, აგრეთვე შეიცავს მაღალ რისკებს და შესაძლოა გახდეს ინვესტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაკარგვის მიზეზი.

პატივისცემით სს სდამკ ველსი. 
სს საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი - 406239565
კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ 0 (32) 2 040 040 / მისამართი აღმაშენებლის ხეივანი ნ. 19