• პირველი ეტაპი

  გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია. პროცესის დასრულების შემდეგ, მაქსიმუმ ორი სამუშაო დღის განმავლობაში, თქვენ დაგიკავშირდებათ ჩვენი წარმომადგენელი.

 • ვერიფიკაცია

  ვერიფიკაციისთვის თქვენ დაგჭირდებათ პირადობის/პასპორტის დასკანირებული ვერსია

 • ანგარიშის შევსება

  წარმატებული ვერიფიკაციის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ინვოისს, რომლის საფუძველზეც შეძლებთ საბალანსო ანგარიშის შევსებას

 • ვაჭრობის დაწყება

  დაიწყეთ და იშოვეთ ფული! ყველა რეალურ ანგარიშს მოყვება 5 გაკვეთილი

სანამ შეიყვანთ მონაცემებს გთოვთ დარწმუნდეთ რომ კავშირი არის დაცული / Before entering personal data make sure that connection is secure
გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია

სახელლი / Name

გვარი / Surname

დაბადების თარიღი / Date of birth

რეზიდენტი ქვეყანა / Country of Birth

საცხოვრებელი ქვეყანა / Country of Residence

იურიდიული მისამართი / Legal Address

საცხოვრებელი მისამართი / Residential Address

პირადი ნომერი / Personal ID

პასპორტის ნომერი / Passport Number

ძირითადი ელ ფოსტა / Main Email

დამატებითი ელ ფოსტა / Additional Email

სახლის ტელეფონის ნომერიი / Landline Phone

მობილური ტელეფონის ნომერი / Cellphone

დამატებითი მობილური ტელეფონის ნომერი / Additional Cellphone

განათლება / Education


გამოცდილება სავალუტო ბაზრებზე / Experience trading Forexგამოცდილება საფონდო ბაზრებზე / Experience trading Stock


გამოცდილება სასაქონლო ბაზრებზე / Experience trading Commodities


რეალური ანგარიში / Real Account

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ? / How did you hear about us?

გაფრთხილება - მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობის რისკიანობის შესახებ.

მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით პლატფორმაზე ვაჭრობა, გულისხმობს რისკების გარკვეულ დონეს და შესაძლოა არ შეეფერებოდეს ყველა სახის ინვესტორს ან/და ვაჭრობაში ჩართულ პირებს. იქამდე, სანამ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ამ ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით, საჭიროა დაწვრილებით შეაფასოთ თქვენი საინვესტიციო მიზნები, ფინანსური მდგომარეობა, გამოცდილებისა და თქვენთვის მისაღები რისკების დონე, რადგან არსებობს რისკი იმისა, რომ ინვესტიცია მთლიანად ან ნაწილობრივ იქნას დაკარგული.
ევროპის ფასიანი ქაღალდებისა და ბაზრების მარეგულირებელი ორგანოს (ESMA) მიერ დადგენილია, რომ საერთაშორისო სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად საცალო კლიენტების 74-დან 89%-მდე, რომლებიც იყვნენ ჩართულნი მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში (CFD) კარგავს ინვესტირებულ თანხას.
ფორექსის ტერმინალზე განთავსებული სავაჭრო ინსტრუმენტების უმეტესი წილი, წარმოადგენს ზემოთ ხსენებულ წარმოებულ ინსტრუმენტებს, რომლებსაც გააჩნია ლიკვიდურობა, მაგრამ არის ე.წ. over-the-counter დერივატივი, რომელიც არ ივაჭრება ბირჟაზე და საბოლოო კონტრაჰენტს წარმოადგენს საბროკერო კომპანიის ლიკვიდურობის პროვაიდერი.
ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ ვაჭრობა ბირჟებზე ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტებით, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდები, ოფციონები, ფიუჩერსები და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტები, გარდა ზემოთ ხსენებული მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებისა, აგრეთვე შეიცავს მაღალ რისკებს და შესაძლოა გახდეს ინვესტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაკარგვის მიზეზი.

პატივისცემით სს სდამკ ველსი. 
სს საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი - 406239565
საიტი იმყოფება დამზადების პროცესში
კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ 0 (32) 2 040 040 / მისამართი აღმაშენებლის ხეივანი ნ. 19